Về chúng tôi

cpphinditutorials là một hướng dẫn dựa trên Turbo C++, điều đó không có nghĩa là chúng tôi hỗ trợ Turbo, chúng tôi đã đưa ra một bài viết về nó trên trang chủ.

Trong hướng dẫn C ++ này, tất cả các khái niệm cơ bản đã được cung cấp cho sinh viên, đồng thời, một nỗ lực đã được thực hiện để giải thích chúng bằng ví dụ, nơi sinh viên gặp phải bất kỳ vấn đề nào, sau đó hộp nhận xét đã được đưa ra trong mỗi khái niệm, nơi bạn có thể nhận xét về khái niệm của mình dựa trên có thể đặt câu hỏi

Các khái niệm nâng cao của C ++ hiện tại chưa được đưa ra trong trang web, theo thời gian chúng sẽ được thêm vào các hướng dẫn và các khái niệm đã cho sẽ được giải thích theo những cách tốt hơn. Ngoài ra, lập trình Turbo C++ sẽ được chuyển sang visual studio C++.

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hướng dẫn này thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

“học lập trình Không phải ngôn ngữ”